Příznaky

Typické obtíže při intoleranci laktózy

Kopeček zmrzliny, kousek koláče nebo šálek latte: lidé s nesnášenlivostí laktózy vědí, že po těchto malých potěšeních se brzy projeví typické projevy intolerance laktózy: bolest žaludku, plynatost a průjem.

Jak vznikají typické příznaky

Příznaky nesnášenlivosti laktózy vznikají v důsledku nepřítomnosti nebo nedostatku enzymu laktáza. Laktáza je zodpovědná za rozštěpení mléčného cukru (laktózy) v tenkém střevě na glukózu a galaktózu, které tělo dále zpracovává. Pokud se tak nestane, laktóza přechází nestrávená do tlustého střeva, kde ji rozkládají střevní bakterie. Tím dochází ke vzniku plynů a dalším nepříjemným symptomům laktózové intolerance.

Nadýmání

Během bakteriálního rozkladu mléčného cukru (laktózy) v tlustém střevě vznikají plyny jako je oxid uhličitý a metan. Ty se ve střevě hromadí a způsobují někdy až bolestivé nadýmání.

Bolest břicha

Snaha potlačit plynatost způsobenou oxidem uhličitým a metanem tento problém ještě zhorší. Pokud plyny nemohou uniknout, střevo se rozšíří a dochází k nepříjemnému nadýmání a s tím související bolestí břicha.

Rozkladem mléčného cukru ve střevě vznikají kromě plynů také kyselina mléčná a různé mastné kyseliny. Díky vyšší osmotické aktivitě pronikne do střev zvýšené množství vody. Voda, která se tam hromadí, zkapalňuje stolici a může vyústit v těžký průjem.

Co se děje ve střevě při nedostatku enzymu laktáza

Normální situace
Enzym laktáza štěpí mléčný cukr (laktózu) na glukózu a galaktózu, které jsou dále absorbovány tenkým střevem.

Problém
V případě nepřítomnosti enzymu laktáza v tenkém střevě, nebo při jeho nedostatečném množství, nemůže být mléčný cukr (laktóza) rozštěpen a plně absorbován v tenkém střevě. Nestrávený mléčný cukr tak přechází do tlustého střeva a tím následně dochází k poruchám trávení.

Výživa a strava

Správné stravování při laktózové intoleranci.

Více informací

Laktóza v potravinách

Které potraviny obsahují laktózu.

Více informací

LACTOSOLV®

Doplněk stravy. Přispívá k metabolismu laktózy.

Zobrazit více