Laktózová intolerance

Když mléčné výrobky způsobují podráždění

Mnoho lidí zná ten pocit, když se po sklenici vypitého mléka, cappuccina nebo po jogurtu ozve žaludek.

Následuje bolest žaludku, plynatost nebo průjem. Důvodem může být intolerance laktózy.

Co je to laktóza?

Laktóza (nebo také mléčný cukr) se přirozeně vyskytuje v mléce a některých mléčných výrobcích. Jedná se o disacharid složený ze dvou jednoduchých cukrů, glukózy a galaktózy.

Aby mohl organismus laktózu strávit, potřebuje v tenkém střevě enzym laktáza, který mléčný cukr rozštěpí na zmíněnou glukózu a galaktózu. Tyto živiny potom tělo dále zpracovává.

Co je to nesnášenlivost laktózy?

Jedná se o poruchu trávení mléčného cukru (laktózy). Lidé, kteří trpí nesnášenlivostí laktózy, buď zcela postrádají enzym laktáza, anebo jej nemají v dostatečném množství. Tím pádem není mléčný cukr (laktóza) dostatečně rozštěpen v tenkém střevě a nestrávený mléčný cukr přechází do tlustého střeva, kde jej střevní bakterie rozkládají na plyny (oxid uhličitý nebo metan). Tím se spouští nepříjemné trávicí problémy.

O intoleranci laktózy se někdy mluví také jako o „mléčné nesnášenlivosti“. Je nejčastější potravinovou intolerancí v západním světě, trpí jí až 30 procent lidí.

Jaký je rozdíl mezi intolerancí laktózy a alergií na mléko?

Nesnášenlivost laktózy nesmí být zaměňována s alergií na bílkovinu kravského mléka.1 Alergií rozumíme nežádoucí imunitní reakci organismu na bílkoviny vyskytující se v mléce.2 K vyvolání nežádoucí reakce mnohdy stačí i stopové množství alergenní potraviny, které může vyvolat vážné reakce.3 Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3 let (postihuje asi 1 – 3 % kojenců) a na rozdíl od nesnášenlivosti laktózy je léčena kompletním vyloučením této bílkoviny kravského mléka ze stravy.1

Laktózová intolerance naopak není způsobena imunitní reakcí, ale metabolickou poruchou.3 Tělo není schopno správně rozkládat laktózu obsaženou v potravě, přičemž rozhodující je zde množství zkonzumované laktózy. Nesnášenlivost je méně nebezpečná než potravinová alergie. Její zvládání v každodenním životě postižených osob je ale přesto spojeno s různými obtížemi.

Normální stav

Enzym laktáza štěpí mléčný cukr (laktózu) na glukózu a galaktózu, které tak mohou být dále vstřebány tenkým střevem.

Problém

Pokud není enzym laktáza v tenkém střevě přítomen, nebo není v dostatečném množství, nelze laktózu štěpit a plně vstřebat v tenkém střevě. Tím dochází k poruchám trávení.

Příčiny nesnášenlivosti laktózy

Mohou existovat dvě hlavní příčiny nesnášenlivosti laktózy. Dědičná primární nesnášenlivost laktózy vychází ze skutečnosti, že mnoho lidí ztrácí s věkem schopnost trávit laktózu. Proto mají problémy s trávením mléčných výrobků často dospělí.
Sekundární nesnášenlivost laktózy vzniká v důsledku poškození sliznice tenkého střeva, např. vlivem léků nebo nemoci. Na rozdíl od dědičné formy, sekundární nesnášenlivost laktózy obvykle vymizí, jakmile střevo začne znovu správně fungovat.

Nesnášenlivost laktózy u kojenců a malých dětí

I kojenci a malé děti mohou být postiženy nesnášenlivostí laktózy. Tyto případy jsou ale poměrně vzácné, vyskytují se u 1 – 3% populace. Ve většině těchto případů trpí děti dočasnou nesnášenlivostí, protože jejich střevní trakt není ještě plně vyvinutý.

Zdroje:
1) Mléko a mléčné výrobky ve výživě. Praha. Potravinářská komora České republiky. Publikace České technologické platformy pro potraviny. 2017. 50 s. ISBN 978-80-88019-27-5.
2) Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (2018). Sborník abstraktů přednášek z konference SOUČASNÉ TRENDY VE SPECIÁLNÍ VÝŽIVĚ, 19. 4. 2018. Dostupné 3. 2. 2020 z:
https://www.vupp.cz/wp-content/uploads/2018/04/Sbornik-abstract-07-TISK-FINAL.pdf
3) szpi.gov.cz. Potravinová alergie, intolerance a přecitlivělost na potraviny. Dostupné 3. 2. 2020 z: https://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinova-alergie-intolerance-a-precitlivelost-na-potraviny.aspx

Výživa a strava

Správné stravování při laktózové intoleranci.

Více informací

Laktóza v potravinách

Které potraviny obsahují laktózu.

Více informací

LACTOSOLV®

Doplněk stravy. Přispívá k metabolismu laktózy.

Zobrazit více